Fracció orgànica – reste

verdeEl servei de recollida es realitza de diumenfe a divendres amb torns de vesprada/nit segons siga la zona a recollir, nucli urbà, disseminat o zona costanera. En temporada alta, del 15 de juny al 15 de setembre la recollida es realitza cada dia de la setmana.


Què hem de d’abocar al contenidor?

En aquest contenidor, hem de dipositar tot el fem que s’ha creat a casa, excepte el que pot ser recollit selectivament com els envasos en general (plàstic, llaunes, bricks) o cartó, vidre o piles). El fem orgànic i rebuig per les seues característiques ha de dipositar-se entre les 20 i les 23 hores, per disminuir les molèsties que pot produir.

Comentarios cerrados.