Neteja


Des d’aquesta secció es coordina tota la planificació, organització i gestió dels serveis de neteja del municipi.

El servei compta amb uns medis materials formats per agranadores d’aspiració, furgons i equips mòbils de neteja d’alta pressió.

El servei es presta de forma continuada els 365 dies de l’any amb torns de mati i es distingixen per:

  • Neteja del casc urbà
  • Neteja de la zona costanera
  • Neteja de mercats i altres

A banda d’aquestes neteges ordinàries el servei compta amb neteges especials com:

  • Neteges amb equips d’aigua d’alta pressió
  • Neteges periodiques de la xarxa d’embornals de pluvials

Comentarios cerrados.