SELECCIÓ DE SERVEI D’ASSESSORIA FISCAL I LABORAL CONTABLE DE L’ENTITAT MERCANTIL POBLE NET SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA I MANTENIMENT, S.L.

Accés a la licitació a través de la plataforma de contractació del sector públic

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=9m4xuqOkVAx7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *